המלצות

שלומית פז
ממונה קשרי לקוחות
יעל אהרון
מנהלת משאבי אנוש
ריבי כהן-סלמי
מנהלת תפעול AVIS
רונית ממן
מנהלת כספים
אמיר נקש
מנהל המפעל הביולוגי
עליזה ג'נאח
מנהלת מחלקת גרפיקה
מכל הבנות
??
שלומית ברק
מנהלת משאבי אנוש
נאוה שפרכמן
סמנכ"ל
דאנה מילר
מנהל משאבי אנוש
נעמה מור
מנהלת משאבי אנוש
ועד עובדים
התאחדות מגדלי בקר בישראל
ורדה גולדשטיין
פיתוח משאבים
שני לביא
??
שני שלמה
מנהלת משאבי אנוש
אילה מגורי-כהן
רכזת משאבי אנוש
שירלי גאון
משאבי אנוש
שלומית ברק
מנהלת משאבי אנוש
אביטל בן צור
מנהלת משרד
יפעת
מזכירת הנהלה
טל מאיר
מנהלת לשכה
דליה פורטר
??
שירלי גאון
משאבי אנוש
סיגל בן יעקב
מנהלת משרד
אסתי גבע
מנהלת משאבי אנוש
שי זאבי ולימור קרני
נציגי האשכול
הוני טל מאור
אחראית רווחה